L.D. schrijft:

Ik heb in India gestudeerd en ben gepromoveerd in de halfgeleiderfysica in Engeland. Aansluitend ben ik naar Nederland gekomen en werk nu sinds twee jaar als software-ingenieur bij een telecombedrijf. Bij de laatste bezuinigingsronde is mijn functie opgeheven. Ik ben destijds met mijn gezin hier naar toe verhuisd en wil graag in Nederland blijven. Ik heb een verblijfsvergunning maar nog geen nieuwe werkvergunning. Ik ben al een aantal keer uitgenodigd voor een gesprek, maar werd steeds afgewezen. Wat is de achterliggende reden? Hoe moet ik de Nederlandse markt nu benaderen?

 

De headhunter antwoordt:

De economische teruggang heeft de arbeidsmarkt voor specifieke groepen ingenieurs ingrijpend veranderd. Tot een half jaar geleden had het bedrijfsleven een onstuitbare behoefte aan embedded software-ingenieurs. Er werd volop geïnvesteerd in grootschalige projecten als Bluetooth en WCDMA. Afgelopen voorjaar veranderde dit waardoor de vraag naar software-ingenieurs geleidelijk aan is afgenomen.

De investeringen waren zeer groot, maar brachten tot op heden weinig op. Sceptici schilderen Bluetooth en UMTS nu onterecht af als onnodige speeltjes. Door dit soort negatieve geluiden worden organisaties echter stuurloos en belanden in een neerwaartse spiraal, met als gevolg dat er weinig nieuw personeel wordt aangenomen.

Werkgevers zijn nu kieskeuriger. Men zoekt een schaap met zes poten – vier is niet meer voldoende. Ze kunnen het zich ook veroorloven: het aanbod van mensen is groter dan in het verleden. Vroeger had je vijftien vacatures en drie kandidaten – nu is het omgekeerd. Werkgevers selecteren de ingenieurs die het best in het team passen. De sociaal-culturele factor speelt daarbij een grote rol. Mensen uit een andere cultuur, met name buiten de EG, hebben daardoor helaas altijd een achterstand. Vanuit mijn eigen praktijk merk ik dat zij vaak op een andere manier communiceren dan West-Europeanen. Dat zit hem vaak al in de non-verbale communicatie. Bij sollicitatiegesprekken kan dat dus tegen je werken.

Ook taal kan een probleem zijn. Hoogopgeleiden, zowel Nederlanders als buitenlanders, schrijven en spreken vaak goed Engels maar de uitspraak ervan loopt sterk uiteen. Binnen een team eist het veel concentratie om elkaar te kunnen verstaan, ondanks de gemeenschappelijke voertaal. Probeer je eens te verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur. Onderschat dit niet: deze week nog werd een kandidaat niet uitgenodigd voor een kennismaking omdat hij geen Nederlands spreekt.

Ik merk overigens dat buitenlanders soms lager worden betaald dan autochtonen. Dit kan te maken hebben met de overheadkosten die een werkgever moet maken voor een werkvergunning. Aan de andere kant lijkt het erop dat deze werknemers vaak genoegen nemen met een lager salaris. Ik vind dat een slechte ontwikkeling. Een aantal bedrijven is hier gelukkig wel correct in en behandelt zijn buitenlanders gelijk.

Ik verwacht dat je als softwareontwikkelaar wel een baan zult vinden maar dat kan even tijd en inspanning kosten. Bedenk dat een werkgever zich ook meer moet inspannen omdat hij met deze economie moeilijker een werkvergunning kan krijgen.

Tot slot adviseer ik je een netwerk op te bouwen onder Nederlanders. Dan loop je de grootste kans om tegen iets aan te lopen.

 

Vragen aan de headhunter: anton.van.rossum@ir-search.nl.

Geef een reactie