R.v.H. vraagt:

 

Enige tijd geleden is de vestiging van een groot internationaal hightech bedrijf waar ik jarenlang gewerkt heb na een lange periode van onzekerheid gesloten. Omdat wij kansen zagen in een doorstart onder de vlag van de concurrentie, heb ik met een groep van 30 ingenieurs gepoogd dit te realiseren. Al snel waren er enkele potentiële kandidaten die projecten bij ons wilden neerleggen als onderdeel van hun eigen organisatie maar ook bij ons als design house. Omdat de overname van een groep van 30 engineers toch wel een kostbare aangelegenheid bleek voor een aantal partijen hebben wij de mogelijkheid om zelfstandig te worden serieus onderzocht. Problematisch was wel dat in de loop van de maanden steeds meer teamleden afvielen omdat zij elders een baan hadden gevonden. Het mocht ons enthousiasme niet drukken! Dagelijks kwamen wij bij elkaar om de voortgang en strategie te bespreken. We hadden ons voorgenomen op eigen kracht, met behulp van ons eigen netwerk deze klus te klaren. Wij hebben ons omringd met mensen voor specifieke zaken waar onze expertise niet toereikend was: contracten en financiën. We hadden zelfs al een eigen website, al was deze niet online. Tot onze grote teleurstelling zijn alle potentiële klanten uiteindelijk afgevallen. Men durfde het kennelijk toch niet aan met ons in zee te gaan, ondanks het feit dat wij meer dan 300 jaar ervaring in ons specialisme bundelden en internationaal een uitstekende reputatie genoten. Kennelijk is dit het verkeerde moment een bedrijf te starten in de hightech. Wat is uw mening?

 

De headhunter antwoordt:

Het opstarten van een bedrijf in de sector waarbinnen jullie opereren is zeker niet eenvoudig. Het verkrijgen van durfkapitaal is een moeizame zaak. De reden hiervoor is simpel: met het ontwikkelen van nieuwe producten zijn miljoenen gemoeid en de concurrentie is moordend. Daarom zullen geldschieters alleen met je in zee willen gaan als het risico zeer beperkt is en het financiële gewin bij succes groot.

Wanneer je je beweegt in een markt die sterk groeit en een product gaat maken dat de competitie versteld zal doen staan is financiering zeker mogelijk. Maar zelfs in dat geval zullen een aantal eisen gesteld worden. Niet alleen zal je een ijzersterk team moeten hebben waarin alle technische functies zijn vertegenwoordigd, ook zal het team moeten worden geleid door ervaren management. Wanneer ik het initiatief dat door jouw team is genomen hierop beoordeel dan wringt het met name bij de laatstgenoemde eis. Doordat de manager van het team niet deelnam aan het initiatief ontbrak een essentiële voorwaarde om het van de grond te krijgen. Overigens is het maar de vraag of het met die manager wel gelukt zou zijn, want op het gebied van ondernemen in de hightech sector had hij ook maar beperkte ervaring. Er zijn in dit land echter genoeg ondernemers en consultants die hun sporen op dit vlak ruimschoots hebben verdiend. Waarom hebben jullie je energie er niet op gericht een industrieveteraan bij je initiatief te betrekken in plaats van het wiel voor de zoveelste keer uit te vinden? Met een boegbeeld met een relevant netwerk in de industrie en financiële wereld en de vereiste knowhow op technisch, commercieel en organisatorisch gebied zou de start-up veel meer kans hebben gehad.

Het is al te gemakkelijk de economische situatie als schuldige aan te wijzen voor je eigen falen. Overal ontstaan op dit moment nieuwe bedrijven in de hightech en dat was de afgelopen vijf jaren niet anders.

Tagged on: